NU ignora prevederile GDPR după 25 mai 2018

Prin ignorarea prevederilor GDPR te expui la riscuri majore. Regulamentul conține peste 150 de cerințe referitoare la procedurile și tehnologiile pe care trebuie să le implementezi pentru a asigura protecția și utilizarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal. Prin GDPR sunt protejate șapte drepturi fundamentale ale omului, a căror încălcare poate duce la primirea unor amenzi deosebit de mari. Specialiștii noștri au identificat peste 200 de prevederi ale GDPR a căror încălcare poate duce la primirea de amenzi. Iată doar câteva din situațiile în care trebuie respectate prevederile regulamentului:

  • Informarea prealabilă a persoanelor privind scopul pentru li se solicită furnizarea de date cu caracter personal
  • Obținerea consimțământului explicit în cazul utilizării datelor personale cu un alt scop decât cel pentru care au fost solicitate
  • Păstrarea în siguranță a datelor cu caracter personal, atât în format electronic cât și pe hârtie
  • Controlul strict privind accesul personalului firmei la bazele de date sau arhiva de documente conținând date cu caracter personal
  • Respectarea restricțiilor privind modul de utilizare a camerelor video de supraveghere și a cititoarelor de amprente
  • Obligativitatea numirii unui Responsabil cu Protecția Datelor
  • Respectarea dreptului persoanelor de de a solicita furnizarea, stergerea sau modificarea datelor personale stocate de o instituție sau firmă
  • Restricțiile privind prelucrarea datelor personale considerate sensibile cum ar fi: date genetice, biometrice sau privind sănătatea unei persoane
  • Transmiterea datelor cu caracter personal către instituții sau firme din afara spațiului Uniunii Europene
  • Notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Specialiștii noștri te pot ajuta să identifici sectoarele de activitate, din firma/instituția ta, care prezintă vulnerabilități din punct de vedere al stocării și prelucrării datelor cu carcater personal.